اعلام جزئیات اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهای خرد تدابیر مشترک برای اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها اولین گزارش رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی منتشر شد رتبه اول کیفیت خدمات الکترونیکی بین دستگاه های تابعه وزارت صمت اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی برگزار گردید
اعلام جزئیات اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهای خرد
تدابیر مشترک برای اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها
اولین گزارش رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی منتشر شد
رتبه اول کیفیت خدمات الکترونیکی بین دستگاه های تابعه وزارت صمت
اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی برگزار گردید
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.