ساماندهی و نظارت بر شیوه انتشار محتوا و تبلیغات در کسب و کارهای اینترنتی حمایت از کسب و کارهای نوآور در راستای تسهیل امور برای مردم/ شرکت‌های تاکسی اینترنتی نمونه موفق تحقق شفافیت در میان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی هستند «مسعود پزشکیان» نهمین رئیس‌جمهور ایران شد ضرورت توسعه بازارهای بین‌المللی کسب کارهای الکترونیکی تسهیل امور برای مردم؛ احراز هویت در امضای الکترونیکی سطح دو غیر حضوری شد
ساماندهی و نظارت بر شیوه انتشار محتوا و تبلیغات در کسب و کارهای اینترنتی
حمایت از کسب و کارهای نوآور در راستای تسهیل امور برای مردم/ شرکت‌های تاکسی اینترنتی نمونه موفق تحقق شفافیت در میان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی هستند
«مسعود پزشکیان» نهمین رئیس‌جمهور ایران شد
ضرورت توسعه بازارهای بین‌المللی کسب کارهای الکترونیکی
تسهیل امور برای مردم؛ احراز هویت در امضای الکترونیکی سطح دو غیر حضوری شد
پنجره هوشمند خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد تجارت الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر