تجارت الکترونیکی، بستری برای رشد اقتصاد دریا دعوت از شرکت‌های تجارت الکترونیکی متقاضی مشارکت در توزیع کالاهای اساسی اطلاعیه نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد به انضمام دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه خرید اسناد مناقصه تغییر نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد با تدابیر مناسب مدیریت شد
تجارت الکترونیکی، بستری برای رشد اقتصاد دریا
دعوت از شرکت‌های تجارت الکترونیکی متقاضی مشارکت در توزیع کالاهای اساسی
اطلاعیه نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد به انضمام دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه خرید اسناد مناقصه
تغییر نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد با تدابیر مناسب مدیریت شد
پنجره هوشمند خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد تجارت الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر