معاون رئیس کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا انتخاب شد. راه اندازی سرویس درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی آغاز اجرای فرآیند امتیازدهی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس شکایات دریافتی ادله الکترونیکی، از ضروریات حوزه تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن
معاون رئیس کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا انتخاب شد.
راه اندازی سرویس درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
آغاز اجرای فرآیند امتیازدهی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس شکایات دریافتی
ادله الکترونیکی، از ضروریات حوزه تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی
در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن
تا چه ميزان با اسناد بالادستي تجارت الكترونيكي كشور در تسهيل فعاليت كسب و كارهاي آنلاين آشنايي داريد؟

بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم