کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امضای تفاهمنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران فرم خوداظهاری ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح ملی صرفه جویی 500 میلیارد تومانی با حذف فرآیندهای کاغذی انتشار آگهی انتصاب معاونان منابع انسانی و زیرساخت کلید عمومی و مدیر ستاد
کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
امضای تفاهمنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران
فرم خوداظهاری ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح ملی
صرفه جویی 500 میلیارد تومانی با حذف فرآیندهای کاغذی انتشار آگهی
انتصاب معاونان منابع انسانی و زیرساخت کلید عمومی و مدیر ستاد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.