تکذیب می شود: هشدار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد پیامک ها و تماس های تبلیغاتی با موضوع برنده شدن معرفی نسخه جدید سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ایجاد مرکز داده، انتقال، توسعه و به روزرسانی سامانه ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گامی بلند به سوی یکپارچه سازی سامانه های جامع تجارت در کشور های منطقه
تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"
هشدار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد پیامک ها و تماس های تبلیغاتی با موضوع برنده شدن
معرفی نسخه جدید سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
به دلیل حجم رو به رشد داده های سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، الزام استقرار پایگاه داده و اعمال نظارت بر سرورهای آن در مرکز داده بازرگانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لزوم فراهم سازی ارتباط با سایر سامانه های دولتی و فراهم نمودن امکان توسعه نرم افزار سامانه، نسخه جدید سامانه نماد اعتماد در بیستم آبان ماه سال جاری راه‌ اندازی گردید.
ایجاد مرکز داده، انتقال، توسعه و به روزرسانی سامانه ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای امنیت، ایمن بخشی و توسعه خدمات، مرکز داده بخش بازرگانی را با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در محل این مرکز تاسیس نمود و سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی و تجارت داخلی را در این مرکز راه اندازی نمود.
گامی بلند به سوی یکپارچه سازی سامانه های جامع تجارت در کشور های منطقه
به همت و کوشش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و همکاری وزارت امور خارجه کشور، ایران موافقت‏نامه منطقه ‏ای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا نمود.
نظر شما درباره عملکرد وبسایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
بد
خیلی بد