برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد با اتحادیه ها و انجمن های صنفی مروری بر  حضور مرکز در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز و سازمان پدافند غیرعامل کشور انتشار عمومی امتيازات رتبه بندي کسب و کارهای الکترونیکی کسب رتبه پنجم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد با اتحادیه ها و انجمن های صنفی
مروری بر حضور مرکز در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز و سازمان پدافند غیرعامل کشور
انتشار عمومی امتيازات رتبه بندي کسب و کارهای الکترونیکی
کسب رتبه پنجم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.