سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است جشنواره بهاره مجازی؛ همدلی مردم و اصناف الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا حضور مؤثر کسب و کارهای الکترونیکی در روزهای شیوع کرونا نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با سامانه پایشگر هوشمند
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است
جشنواره بهاره مجازی؛ همدلی مردم و اصناف
الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا
حضور مؤثر کسب و کارهای الکترونیکی در روزهای شیوع کرونا
نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با سامانه پایشگر هوشمند
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تچارت الکترونیکی:
1399/1/14
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/12/27
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/12/25
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/12/21
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.