تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارها بررسی چالش‌ های کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه پرداخت مالیات جوابیه در خصوص خبر نخستین شماره ماهنامه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر شد پاسخ به سوالات در خصوص انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها
تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارها
بررسی چالش‌ های کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه پرداخت مالیات
جوابیه در خصوص خبر "قاچاق فروشی با مجوز قانونی"
نخستین شماره ماهنامه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر شد
پاسخ به سوالات در خصوص انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/11/14
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/11/13
جوابیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/11/12
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/11/5
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/10/14
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.