قابلیت تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزایش اطمینان مردم به تجارت الکترونیکی با رتبه بندی کسب‌ وکارهای اینترنتی الزام کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت وبینار تجارت الکترونیکی ایران و ژاپن برگزار شد از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت رونمایی شد
قابلیت تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
افزایش اطمینان مردم به تجارت الکترونیکی با رتبه بندی کسب‌ وکارهای اینترنتی
الزام کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت
وبینار تجارت الکترونیکی ایران و ژاپن برگزار شد
از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت رونمایی شد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.