با راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی در راستای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امکانات منحصر به فرد سامانه ای-صنوف برای کسب‌ وکارهای اینترنتی افزایش اطمینان به نماد اعتماد الکترونیکی با سیستم برخط احراز نشانی بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور/ رونمایی امضای الکترونیکی همراه
با راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی
در راستای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
امکانات منحصر به فرد سامانه ای-صنوف برای کسب‌ وکارهای اینترنتی
افزایش اطمینان به نماد اعتماد الکترونیکی با سیستم برخط احراز نشانی
بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور/ رونمایی امضای الکترونیکی همراه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.