فراخوان شرکت در گام دوم رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی شرکت در تکمیل پرسشنامه پایش تجارت الکترونیکی کشور طرح تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، کلید خورد... ارزیابی مولفه‌های سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه چهارمین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران ستاد
فراخوان شرکت در گام دوم رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی
شرکت در تکمیل پرسشنامه پایش تجارت الکترونیکی کشور
فراخوان شرکت در تکمیل پرسشنامه پایش تجارت الکترونیکی کشور
طرح تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، کلید خورد...
ارزیابی مولفه‌های سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه
چهارمین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران ستاد
سامانه تدارکات الکترونیک دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
نماد اعتماد الکترونیکی
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
سامانه جامع انبارها
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/2/17
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/2/16
به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن:
1398/2/4
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/1/31
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/1/19
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به چه اندازه می باشد؟

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم