اتصال سامانه پاسخگویی ۱۲۴ برای طرح ملی کالابرگ یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی و درگاه خدمات مالیاتی/ تسهیل اعطای اینماد و دریافت کد رهگیری مالیاتی شناسایی سریع و برخورد قاطع با جاعل لوگو و شناسنامه اینماد/لزوم احراز صحت اینماد با کلیک روی لوگو و بررسی شناسنامه مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس رتبه اعتماد نشست توجیهی با شرکت ‌های متقاضی مشارکت در ارائه خدمات تجاری به کسب و کار (CSP)
اتصال سامانه پاسخگویی ۱۲۴ برای طرح ملی کالابرگ
یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی و درگاه خدمات مالیاتی/ تسهیل اعطای اینماد و دریافت کد رهگیری مالیاتی
شناسایی سریع و برخورد قاطع با جاعل لوگو و شناسنامه اینماد/لزوم احراز صحت اینماد با کلیک روی لوگو و بررسی شناسنامه
مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس رتبه اعتماد
نشست توجیهی با شرکت ‌های متقاضی مشارکت در ارائه خدمات تجاری به کسب و کار (CSP)
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد تجارت الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر