محمد زادمهر

سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی

تحصیلات

* دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

* کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی

سوابق

* رئیس اداره فضای مجازی وزارت آموزش و پرورش

* مسئول روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

* سردبیر نشریه آذرنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* رئیس کمیته ارتباطات و رسانه رویداد ملی ساخت ایران

* مسئول روابط عمومی ستاد مرکزی بازگشایی مدارس

* مشاور رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

* دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور

مقالات

* طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه‌های حضرت محمد (ص) با رویکرد تحلیل مضمون، دوفصلنامه علمی پژوهش‌های سیاست اسلامی، 1401

بررسی سیستمهای پاداش در نظام جبران خدمات، سیزدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه بوداپست مجارستان، 1400

جایگاه سیستمهای پاداش در توسعه منابع انسانی، سومین کنفرانس بینالمللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، 1400

* ضرورت استفاده از مصاحبه استخدامی در جذب منابع انسانی، هشتمین کنفرانس بینالمللی تکنیکهای توسعه پایدار در  مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش‌های دائمی باتومی گرجستان، 1400

* بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و اثرات و پیامدهای گوناگون آن بر سازمان و کارکنان، اولین کنفرانس بینالمللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1400

* تعریف، دلایل وجود و پیامدهای سکوت سازمانی، اولین کنفرانس بینالمللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1400

* جایگاه کارمندیابی مطلوب در مدیریت منابع انسانی، دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پایداری کسب و کار دانشگاه شهید چمران اهواز، 1400

* ضرورت توجه به نقش مدیریت منابع انسانی در پایداری کسب و کار، دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پایداری کسب و کار دانشگاه شهید چمران اهواز، 1400

* ضرورت توجه به مدیریت استعداد در توسعه منابع انسانی، دومین کنفرانس بینالمللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، 1399

تالیف کتب

* کتاب روابط عمومی تشکیلاتی، انتشارات پژوهشگر برتر، 1399

* کتاب روزنامه‌نگاری دانشجویی، انتشارات پژوهشگر برتر، 1399

تدریس

اخلاق حرفه‌اي در مديريت با رويكرد اسلامي، دانشگاه پیام نور

* مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور

رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور

* مدرس کارگاه‌های تخصصی روابط عمومی

شماره تماس

021-41031103

ایمیل

zadmehr@ecommerce.gov.ir