علیرضا جاوید عربشاهی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی

تحصیلات

- دکترای کارآفرینی  بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق

- مدیر مرکز رشد فناوری به مدت 12 سال

شماره تماس

021-41031113

ایمیل

javidarabshahi@gmail.com