معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها

معرفی:

معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف کلان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارد. در حال حاضر این معاونت متولی سامانه‌های نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه‌های یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت ایران شامل زیرسامانه‌های تجارت خارجی، تجارت داخلی و رهگیری، شناسه کالا، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری است.

مهمترین وظایف:

1) تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری

2) شناسایی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تحقق اهداف توسعه تجارت الکترونیکی

3) تعریف و اجرای پروژه‌های توسعه کاربردهای مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیکی در ابعاد ملی و بین‌المللی

4) شناسایی قوانین مورد نیاز و تهیه و تدوین پیش‌نویس مقررات،‌ استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی در حوزه ذیربط از طریق کارگروه تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب