چاپ        ارسال به دوست

فراخوان  شناسایی و انتخاب مشاور
فراخوان

شناسایی و انتخاب مشاور "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"

فراخوان

شناسایی و انتخاب مشاور "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، نسبت به انتخاب مشاور با هدف "طراحی، توسعه و بروزآوری، آموزش، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " به شماره 2002003006000006 در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

این واگذاری به شرح مندرج در RFQ انجام خواهد شد.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

موعدهای زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1402/06/06 ساعت 12 ظهر

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/06/11

- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 1402/06/21

- مهلت بررسی استعلام ها توسط کارفرما : حداکثر 1402/07/05


١٩:٥٦ - يکشنبه ٥ شهريور ١٤٠٢    /    شماره : ٦٠٨    /    تعداد نمایش : ٣٠٠٥