اتصال شرکت‌های پرداختیار به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و  ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره آخرین وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان شهریورماه 1401 امکان خرید توصیفی بر اساس ویژگی‌های کالا و درج شناسه کالای متناظر با آن، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شد هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور، صادر شد گام بلند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صادرات از طریق تجارت الکترونیکی
اتصال شرکت‌های پرداختیار به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره
آخرین وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان شهریورماه 1401
امکان خرید توصیفی بر اساس ویژگی‌های کالا و درج شناسه کالای متناظر با آن، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شد
هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور، صادر شد
رونمایی از طراحی جدید نماد تجارت الکترونیکی/ گام بلند صمت برای تحقق تجارت الکترونیکی فرامرزی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر