عنوان خدمت:

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

شناسه خدمت:

13071975108

ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

نام دستگاه مادر: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشخصات خدمت

شرح خدمت

استعلام موجودی قطعی انبار و دریافت لیست کالا، مالک کالا و مقدار کالا

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان (G2C)

  خدمت به کسب و کار (G2B)

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی (G2G)

نوع مخاطبین

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دستگاه های اجرایی، کسب و کارها

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

 تصدی گری

سطح خدمت

 ملی

  منطقه ای

 استانی

 شهری

 روستایی

رویداد مرتبط با:

 تولد

  آموزش

 سلامت

 مالیات

 کسب و کار

 تامین اجتماعی

 ثبت مالکیت

 تاسیسات شهری

  بیمه

 ازدواج

 بازنشستگی

 مدارک و گواهینامه­ ها

  وفات

 سایر

نحوه آغاز خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت   

 فرارسیدن زمانی مشخص

 رخداد رویدادی مشخص

 تشخیص دستگاه

 سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

 

قوانین و مقررات بالادستی

بند ج آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

22400 نفر در سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 دقیقه

تواتر

 

تعداد بار مراجعه حضوری

0

هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ (مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://www.nwms.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه جامع انبارها

مشاهده متن کامل شناسنامه