الف) پرسش های عمومی:

1) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به چه نهاد یا وزارتخانه ای می باشد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت

2) مأموریت ‌های اصلی مرکز، شامل چه مواردی است؟

در حال حاضر ماموریت‌های اصلی مرکز در کنار سیاست‌گذاری کلان در حوزه تجارت الکترونیکی به ساماندهی 5 سامانه ملی: شامل سامانه های صدور گواهی الکترونیکی ریشه، صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه‌های یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و نماد اعتماد الکترونیکی تمرکز دارد. همچنین بر اساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز ماموریت ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی کشور به منظور امکان توسعه پذیری بیشتر و افزایش امنیت سامانه‌ها را بر عهد دارد.

بیانیه مأموریت این مرکز عبارتست از:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود فضای کسب و کار، عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت راهبردی، ایجاد زیرساخت ها، استقرار  و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در کشور می باشد، که با بهره مندی از استانداردها و تعاملات بین المللی به حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی می پردازد.

3) مرکز از چه معاونت هایی تشکیل شده است؟

مرکز از سه معاونت 1) تسهیل تجاری و توسعه کاربردها، 2) زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و 3)  توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی تشکیل شده است.

4) کد اقتصادی و شناسه ملی مرکز چیست؟

- کد اقتصادی مرکز: 411414883453

- شناسه ملی مرکز: 14000405500

ب) پرسش های تخصصی:

جهت مشاهده پرسش های تخصصی متداول در هر یک از حوزه های ذیل، بر روی آدرس اینترنتی مربوطه کلیک نمائید:

حوزه های تخصصی

آدرس اینترنتی

سامانه جامع تجارت ایران

منوی سوالات متداول از وب سایت:

https://www.ntsw.ir

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد)

http://www.setadiran.ir/setad/cms/faq

گواهی الکترونیکی ریشه

http://www.rca.gov.ir/?part=faq

گواهي الکترونيکي مياني عام

https://www.gica.ir/portal/index?79

نماد اعتماد الکترونیکی

https://enamad.ir/Home/Faq