معرفی:

در راستای همسویی با گرایش جهانی سهولت و تسریع در مبادلات تجاری که از اهداف اساسی در زمینه تجارت به ویژه در سطح بین‏ المللی محسوب می‏ گردد و مطابق با وظایف مندرج در قسمت خ بند 1 ماده 3، بند 4 ماده 3، ماده 12 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ماده 11 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب سال 1384، دفتر استانداردها و توسعه همکاری‏ های بین‏ الملل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فروردین ماه سال 1394 ذیل معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز شکل گرفت. این دفتر در جهت بهبود و توسعه ساختارهای تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری با استفاده از ابزارها، مدل ‏ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی بین ‏المللی، سازمان‏ دهی کلیه فعالیت ‏های برون مرزی مرکز و فراهم ‏سازی زمینه تعاملات فرامرزی در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏ نماید.

از جمله سازمان‏ هایی که این دفتر تعامل فعالانه­ ای با آنها دارد، می‏ توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (United Nations Conference on Trade and Development) موسوم به UNCTAD

- کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) موسوم به UNESCAP

- مرکز تسهیل تجاری و کسب و کارهای الکترونیکی سازمان ملل (The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به UNCEFACT

- کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا (Asia Public Key Infrastructure Consortium) موسوم به APKI

- شورای تسهیل تجاری و کسب و کارهای الکترونیکی در آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به AFACT 

اهم محورهای تعاملاتی با سازمان­ های فوق ­الذکر عبارتند از:

- HoD ایران و دبیرخانه شورای AFACT

- نماینده ایران در بخش نوآوری، تجارت و سرمایه گذاری UN/ESCAP و حضور در نشست ‏های دوره‏ای این کمیسیون

- مشارکت در تصویب موافقت‏ نامه‏ تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی UN/ESCAP  با مشارکت کشورهای منطقه

- نماینده ایران به عنوان عضو اصلی کنسرسیوم APKI و حضور در نشست‏ های سالیانه مجمع عمومی و کمیته راهبری این کنسرسیوم

- HoD ایران در UNCEFACT و مشارکت در نشست‏ های فروم این مرکز

همچنین این مرکز تعاملات بین ‏المللی مناسبی با کشورهای منطقه اعم از تایلند، هند، ترکیه، آذربایجان، چین و ژاپن را دارد.