چاپ        ارسال به دوست

شاخصهای;اختصاصی,مرکز;توسعه;تجارت;الکترونیکی,حمیدرض;اقربانزاده
معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی:

تحقق کامل شاخص های اختصاصی سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

تحقق کامل

شاخص های اختصاصی سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

بنابر نتایج ارزیابی عملکرد سال 1399 منتشره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به تحقق کامل شاخص های اختصاصی گردیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آقای حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی این مرکز اعلام داشت فرآیند ارزیابی شاخص های عمومی واختصاصی هر ساله توسط دفتر تحول و نوسازی اداری براساس مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل ابلاغي سازمان اداری و استخدامی كشور و چک لیست های شاخص هاي عمومي و اختصاصي انجام می شود و فرآیند آن از طريق سامانه مديريت عملكرد (TESMA) بصورت كاملا الكترونيكي ثبت مي گردد. نتایج فرآیند این ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی در جشنواره شهید رجایی اعلام می گردد.

ایشان افزودند: در همین راستا، دو شاخص اختصاصی این مرکز عبارتند از شاخص "متوسط مدت زمان انجام فعالیت‌ ها در زنجیره تجارت فرامرزی" در سطح ملی و شاخص "افزایش حجم معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به سال قبل" که در سطح ملی و ستادی سنجیده شده و این مرکز توانسته با کسب امتیاز کامل در هر دو شاخص، سبب رشد امتیازات خود و حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردد. خاطرنشان می گردد مقایسه امتیاز شاخص ‌های اختصاصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1399 نسبت به سال 1398 حاکی از رشد چهارده و نیم درصدی و کسب 100 درصد نمره و محقق شدن کامل شاخص های مذکور می باشد.

جدول شاخص های اختصاصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

عنوان شاخص

سقف امتیاز

واحد سنجش

هدف

عملکرد

امتیاز کسب شده

درصد تحقق

افزایش حجم معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به سال قبل (سامانه ستاد)

15

درصد

30

30

15

100

متوسط مدت زمان انجام فعالیت ها در زنجیره تجارت فرامرزی (شاخص معکوس)

10

روز

3

3

10

100


١٠:٥٥ - چهارشنبه ١٢ آبان ١٤٠٠    /    شماره : ٤٤١    /    تعداد نمایش : ١٣٥٨