میز خدمت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  

ردیف

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

راهنمای استفاده از خدمت

شناسنامه

زیرخدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات

متداول

توافقنامه

سطح خدمت

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

عنوان خدمت کلان

عنوان زیرخدمت

1

ارائه انواع گواهی های الکترونیکی

صدور گواهی امضای دیجیتال اشخاص حقیقی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز میانی عام

تلفن: 02191017020

02141031401

صدور گواهی مهر سازمانی اشخاص حقوقی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

صدور گواهی SSL

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

صدور گواهی پست الکترونیکی امن

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

صدور گواهی امضای کد

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

2

ارائه تاییدیه مهر زمانی

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز میانی عام

تلفن: 02191017020

02141031401

3

ارائه مجوزهای فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

صدور مجوز مرکز میانی تابعه

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه

تلفن:

02141031452

02141031401

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

4

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز میانی عام

تلفن: 02191017020

02141031401

5

ارائه خدمات به کسب و کارهای اینترنتی

صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

نماد اعتماد الکترونیکی

تلفن:

021 54604000

بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

شناسایی و احراز مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه امتا

تلفن:

۸۸۱۷۷۳۰۰

6

ارائه گواهی های تأییدیه تجهیزات زیرساخت کلید عمومی کشور

صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

دفتر افتات

تلفن:

02141031452

02141031401

صدور گواهی تاییدیه پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

صدور گواهی تاییدیه سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

صدور گواهی تاییدیه نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

7

مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت

مدیریت مزایده های الکترونیک دولت

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تلفن:

0211456

مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیک دولت

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مدیریت مناقصات الکترونیک دولت

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

8

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه

تلفن:

02141031452

02141031401

9

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی فرآیندهای تجارت

بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اخذ و استعلام مجوز های تجاری

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه یکپارچه مجوزها

تلفن:

02175492000

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطلاع رسانی یکپارچه ضوابط کالایی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه ضوابط تجاری

تلفن:

02175492000

 

10

تخصیص شناسه رهگیری کالا

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

11

تخصیص شناسه  کالا

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

12

ثبت مراکز نگهداری کالا

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

13

ثبت و به روز رسانی اطلاعات مالکیت تجهیزات سیم­کارت­خور

فعالسازی هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه همتا

تلفن:

02175492000

انتقال مالکیت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

تغییر هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

ثبت اطلاعات مالکیت تجهیزات سیمکارتخور (موجود قبل از طرح ریجستری)

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

14

ثبت شناسه گارانتی کالا

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

15

اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه یکپاچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

تلفن:

02175492000

16

پاسخ به استعلامات تجارت

پاسخ به استعلام اعتبار و رتبه برای تجارت داخلی و خارجی

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه یکپاچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام اصالت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه همتا

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام شناسه گارانتی کالا

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام مراکز نگهداری کالا

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام شناسه کالا

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام شناسه رهگیری کالا

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام وضعیت گواهی الکترونيکي

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز میانی عام

تلفن: 02191017020

02141031401

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام بیجک (حواله) انبار

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

پاسخ به استعلام موجودی انبار

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

17

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه

تلفن:

02141031452

02141031401

18

بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مرکز میانی عام

تلفن: 02191017020

02141031401

19

ارائه جایزه تجارت الکترونیک

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

نماد اعتماد الکترونیکی

تلفن:

021 54604000

20

ثبت انتقال مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع تجارت

تلفن:

02175492000

21

رسیدگی به شکایات حوزه تجارت الکترونیکی

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

نماد اعتماد الکترونیکی

تلفن:

021 54604000

22

صدور قبض/ رسید انبار

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000

23

صدور بیجک/ حواله انبار

-

غیر حضوری

مشاهده

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

سامانه جامع انبارها

تلفن:

02175492000