وظایف:

1) تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی ها و راهبردهای مربوط به توسعه، ترویج و آموزش تجارت الکترونیکی

2) آگاه سازی عمومی و فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی از طرق مختلف

3) راهبری فعالیت های آموزش و ترویج تجارت الکترونیکی و ارائه آموزش های لازم به گروه های هدف در سطح کشور

4) تهیه برنامه های آموزشی جهت پخش در رسانه های مختلف از قبیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تجارت الکترونیکی

5) پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم در جهت آشنایی مدیران با مفاهیم و کاربردهای تجارت الکترونیکی

6) فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیکی در فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی

7) برنامه ریزی، مطالعه، بررسی و تدوین دوره های آموزشی مرتبط با وظایف مرکز جهت آشنایی و ارتقاء سطح آگاهی و دانش کاربران تجارت الکترونیکی در سطح کشور

8) بررسی و انجام مطالعات تطبیقی فعالیت های آموزشی مراکز تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته به منظور استفاده از آخرین اطلاعات و تجارب و امکانات آنها

9) ارزشیابی و نظارت بر دوره های آموزشی مؤسسات آموزشی مرتبط با وظایف مرکز

10) طراحی و بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین آموزشی و ترویجی

11) انجام امور لازم در راستای همکاری و یا پرورش مدرسین مجرب در حوزه تجارت الکترونیکی در سطح کشور