اخبار حاوی کلید واژه (,)


  چاپ        ارسال به دوست

رتبه;بندی;کسب;و;کارهای;اینترنتی,مرکز;توسعه;تجارت;الکترونیکی
در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری صمت:

انتخاب طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان طرح پژوهشی برتر

در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت:

انتخاب طرح "رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی" به عنوان طرح پژوهشی برتر

در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت، طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان طرح پژوهشی برتر انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال 1400 که با شعار "پژوهش و فناوری پشتیبان تولید" برگزار گردید، طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان طرح پژوهشی برتر انتخاب گردید.


خانم فرانک ابوالمعصوم مجری طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص این طرح گفت: در حقيقت، پرسش اصلي هر مصرف کننده در مواجهه با کسب و کار، کسب سطحي از اطمينان در خصوص دريافت کالا/ خدمت مورد نياز از وی است. بنابراين، به منظور ارائه پاسخ به اين مساله، ابتدا بايد عواملي که در ايجاد پايبندی ياد شده در کسب و کار تاثيرگذار هستند شناسايي گردد و سيستمي جهت سنجش اين عوامل طراحي شود. ذکر اين نکته ضروری است که در اتخاذ رويکرد جهت سنجش اعتماد و پايبندی کسب و کار به ارائه کالا و خدمت، مي بايست از نگاه صفر و يکي به سمت رويکرد طيفي حرکت کرد چرا که ماهيت اعتماد، طيفي بوده و به طور کلي افراد همواره سطحي از اعتماد را نسبت به کسب و کار در نظر مي گيرند. بنابراين ايجاد سيستمي که بر مبنای آن سطح قابليت اعتماد يک کسب و کار سنجش شده و بر مبنای آن کسب و کارها در طيفي از قابليت اعتماد دسته بندی شوند، مي تواند ديد درستي از ميزان پايبندی کسب و کار به ارائه کالا و خدمت ارائه دهد.

ایشان افزودند: برهمين اساس، رويکرد رتبه بندی ابزاری بود که مي توانست کمک موثری در ارائه پاسخ به نيازمندی و مساله مطرح شده ارائه دهد. با انجام مطالعات تطبيقي و بررسي اقدامات مشابه انجام شده در جهان و نيز دريافت نظر خبرگان در اين حوزه، رويکرد رتبه بندی به عنوان ابزار مناسب در جهت سنجش ميزان پايبندی کسب و کار به ارائه کالا و خدمت به مصرف کننده انتخاب شد.


١٢:١١ - شنبه ٢٧ آذر ١٤٠٠    /    شماره : ٤٦١    /    تعداد نمایش : ٥٣١