افزایش اطمینان به نماد اعتماد الکترونیکی با سیستم برخط احراز نشانی بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور/ رونمایی امضای الکترونیکی همراه فراخوان جشنواره مجازی نوروز 1400 کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امضای تفاهمنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران
افزایش اطمینان به نماد اعتماد الکترونیکی با سیستم برخط احراز نشانی
بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور/ رونمایی امضای الکترونیکی همراه
فراخوان جشنواره مجازی نوروز 1400
کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
امضای تفاهمنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.