اولین رویداد ملی جایزه تجارت الكترونیكی برگزار می گردد توضیحاتی در خصوص اجرای الزام اینماد کسب ‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها مرکز پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی راه اندازی شد گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399) منتشر شد با راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی
اولین رویداد ملی جایزه تجارت الكترونیكی برگزار می گردد
توضیحاتی در خصوص اجرای الزام اینماد کسب ‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها
مرکز پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی راه اندازی شد
گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399) منتشر شد
با راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.