عنوان خدمت : اعطای مجوز مرکز میانی تابعه شناسه خدمت : 13011564100
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : صدور، اعطا و مدیریت گواهی الکترونیکی مراکز مياني تابعه صدور گواهي الکترونيکي درمرکز میانی عام(در تمامی مراکز میانی دولتی)
مدارک مورد نیاز :
نيازمندي‌هاي احراز هويت:
• تکمیل فرم های درخواست مرکز میانی تابعه
• مدارک احراز هویت حقوقی سازمان درخواست کننده
• سابقه فعالیت
• مدارک احراز هویت افراد مرتبط
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداکثر 30 روز در صورت احراز شرایط و تکمیل مدارک (حداکثر 6 ماه)
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری 1 بار (به تعداد صدور گواهی برای مرکز میانی تابعه جهت انجام عملیات پذیرش گواهی)
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
ندارد  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)