عنوان خدمت : ارزیابی نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شناسه خدمت : 13061567103
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت :
• آزمون و ارزیابی انواع نرم‌افزارهای مجهز به زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شامل نرم‌افزارهای مبتنی بر وب و نرم‌افزارهای مستقل (Stand Alone)
• آزمون و ارزیابی ابزارهای توسعه نرم‌افزارهای مجهز به زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) یا (PKE SDK)
• اعطای گواهی تأییدیه در حوزه نرم‌افزارهای مجهز به زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)
مدارک مورد نیاز :درخواست رسمی تقاضای ارزیابی و اسناد و مدارک مرتبط با محصول مطابق با راهنمای ارزیابی نرم افزار
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 ماه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری یکبار جهت نصب محصول در آزمایشگاه
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
مطابق با تعرفه آزمایشگاه برای هر محصول (آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)