عنوان خدمت : ارزیابی پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شناسه خدمت : 13061567101
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت :
• آزمون و ارزیابی انواع پودمان‌های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شامل HSM، کارت‌های هوشمند، توکن‌های USB و توکن‌های نرم‌افزاری
• اعطای گواهی تأییدیه در حوزه پودمان‌های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)
مدارک مورد نیاز : معرفی نامه رسمی نماینده سازمان یا شرکت می باشد و همچنین نامه رسمی درخواست ارزیابی در سربرگ رسمی سازمان یا شرکت الزامی می باشد، اسناد مرتبط با محصول که در راهنمای ارزیابی سخت افزارهای PKI، در سایت
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 ماه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
ندارد  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)