عنوان خدمت : ارزیابی الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شناسه خدمت : 13061567100
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت :
• آزمون و ارزیابی انواع الگوریتم‌های رمزنگاری مرتبط با زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) شامل الگوریتم‌های متقارن، نامتقارن و الگوریتم‌های بدون کلید
• اعطای گواهی تأییدیه زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) در حوزه الگوریتم‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)
مدارک مورد نیاز : معرفی نامه رسمی نماینده سازمان یا شرکت می باشد و همچنین نامه رسمی درخواست ارزیابی در سربرگ رسمی سازمان یا شرکت الزامی می باشد، اسناد مرتبط با محصول که در راهنمای ارزیابی سخت افزارهای PKI، در سایت
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 ماه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
ندارد  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)