عنوان خدمت : اعطای مجوز مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی شناسه خدمت : 13011564101
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : صدور، اعطا و مدیریت گواهی الکترونیکی مراکز مياني صدور گواهي الکترونيکي
مدارک مورد نیاز : ارائه تقاضای رسمی راه اندازی مرکز میانی و معرفی نامه رسمی نماینده، اساسنامه شرکت(برای درخواست کنندگان خصوصی) و اسناد دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی، طرح تجاری و طرح فنی تجهیزات
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت 12 ماه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری در صورت عدم نیاز به مشاوره فقط یکبار در زمان صدور گواهی نیاز به مراجعه دارد.
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
ندارد  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)