عنوان خدمت : صدور و ابطال انواع گواهي های الکترونیکی شناسه خدمت :13061561000
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت :صدور و ابطال و مدیریت چرخه انواع گواهی الکترونیکی موجودیت نهایی
مدارک مورد نیاز :
مدارک لازم برای احراز هویت فردی
1) اصل و کپی هر دو روی کارت شناسایی ملی
2) اصل و کپی يكي از مدارك شناسايي عكس‌دار معتبر زير:
3-1) شناسنامه
3-2) گواهينامه
3-3) گذرنامه
مدارک لازم برای احراز هویت سازمانی
1) کپی آگهي تاسيس (ممهور به مهر سازمان)
2) کپی آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي (ممهور به مهر سازمان)
3) معرفي نامه نماينده سازمان با عنوان شغلی (ممهور به مهر سازمان)
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت در صورت کامل بودن مدارک در مدت 30 دقیقه گواهی صادر و یا ابطال می شود. بر مبنای دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی و سطح اطمینان گواهی در همان روز تا حداکثر 7 روز پس از دریافت درخواست صدور مجاز می باشد بر مبنای دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی و سطح اطمینان گواهی بلافاصله پس از درخواست ابطال گواهی تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت درخواست ابطال گواهی مجاز می باشد
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری به ازای هر درخواست صدور یا ابطال یک بار
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
طبق آخرین تصویب نامه تعرفه خدمات صدور گواهی به شماره 89712/ت46849ک مورخ 01/05/90 حساب سیبا شماره 2176279001002 شعبه بلوار کشاورز
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)