چاپ        ارسال به دوست

دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور:

بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل و برگزار شد.
دستور اول جلسه، موضوع بازنگری آیین نامه داخلی شورا بعد گذشت تقریبا 10 سال از تصویب آن بود .
ابتدا دبیرخانه طی گزارشی ضرورت بازنگری آیین نامه داخلی شورا را تشریح و به برخی سوالات اعضا در این خصوص پاسخ داده شد سپس بازنگری و بروز رسانی آیین نامه به رای گذاشته شد و به اتفاق ارا تصویب گردید.
سپس بعد از بحث و بررسی بر روی مواد پیش نویس تدوین شده آیین نامه داخلی و اتخاذ تصمیم جهت دریافت پیشنهادات تکمیلی اعضاء و جمع بندی آنها توسط دبیرخانه ، مقرر گردید نسخه نهایی سند در جلسه بعدی شورا ارائه و مصوب گردد.
دستور دوم جلسه صدور مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی سلامت متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود بر اساس گزارش بررسی سند دستورالعمل اجرایی صدور گواهی الکترونیکی این مرکز در سه سطح اطمینان توسط مرکز دولتی ریشه و تاییدیه این مرکز . دستورالعمل اجرایی این مرکز صدور گواهی مصوب گردید و مقرر شد صدور گواهی این مرکز مشروط به ارایه تفاهم نامه با بیمه ها برای برآورده شدن نیازمندی باشد.


١٦:١٨ - يکشنبه ١ اسفند ١٣٩٥    /    شماره : ١٧    /    تعداد نمایش : ٩٠٣٦