رونمایی از سه سامانه مهم ملی در الکامپ بیست و پنجم نشست معاونت زیرساخت کلید عمومی با نمایندگان دانشگاه‌ها انتشار اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی نشست رئیس مرکز با قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی راه اندازی اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی
رونمایی از سه سامانه مهم ملی در الکامپ بیست و پنجم
نشست معاونت زیرساخت کلید عمومی با نمایندگان دانشگاه‌ها
انتشار اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
نشست رئیس مرکز با قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی
راه اندازی اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/26
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/22
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/17
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/16
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.