شهادت امام حسن عسگری  (ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد. ادله الکترونیکی، از ضروریات حوزه تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود
شهادت امام حسن عسگری (ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد.
ادله الکترونیکی، از ضروریات حوزه تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی
در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن
آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی
پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف سازی عمومی معاملات را از خود آغاز کرد.
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/8/23
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/8/22
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/8/19
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/7/9
تا چه ميزان با اسناد بالادستي تجارت الكترونيكي كشور در تسهيل فعاليت كسب و كارهاي آنلاين آشنايي داريد؟

بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم