طرح تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، کلید خورد... ارزیابی مولفه‌های سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه دعوت به همکاری جهت ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه دعوت به همکاری شرکت های اعتبارسنجی آدرس فیزیکی شهروندان انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
طرح تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، کلید خورد...
ارزیابی مولفه‌های سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه
دعوت به همکاری جهت ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه
دعوت به همکاری شرکت های اعتبارسنجی آدرس فیزیکی شهروندان
انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیک دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
نماد اعتماد الکترونیکی
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
سامانه جامع انبارها
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/1/19
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/12/28
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/12/27
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/12/26
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1397/12/25
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به چه اندازه می باشد؟

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم