چاپ        ارسال به دوست

بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی
بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل و برگزار شد

بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل و برگزار شد.
با توجه به مصوبه جلسه بیستم شورا در خصوص بازنگری آیین نامه داخلی شورا و پس از برگزاری نشست تخصصی و مشورتی شورا جهت بررسی آیین نامه مذکور در این جلسه جزییات آیین نامه داخلی شورا مورد بررسی قرارگرفت و با رای تمامی حاضرین جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
مهمترین نکات برجسته در آیین نامه داخلی جدید شورا شامل ساماندهی برگزاری جلسات شورا، کمیته و کارگروههای ویژه، تشکیل مرکز اسناد شورا، نحوه امضای الکترونیکی مستندات و انتشار مصوبات شورا در روزنامه رسمی می باشد. با توجه به طولانی شدن بررسی آیین نامه داخلی سایر موضوعات به جلسه بعدی موکول شد.


١٢:١٠ - دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٢٨    /    تعداد نمایش : ٨٩٠٩