ردیف

نام خدمت

شناسنامه خدمت

آدرس درگاه الکترونیکی ارائه خدمت 

1  صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی مشاهده https://enamad.ir
 2  مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیکی دولت مشاهده http://www.setadiran.ir 
3  مدیریت مزایده های الکترونیکی دولت مشاهده http://www.setadiran.ir 
4  مدیریت مناقصات الکترونیکی دولت مشاهده http://www.setadiran.ir 
5 یکپارچه­ سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کالا (شامل واردات، صادرات و ترانزیت کالا) مشاهده https://www.ntsw.ir 
6  ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالا مشاهده https://www.ntsw.ir
7  ثبت شناسه کالا مشاهده http://cid.ntsw.ir 
8  رهگیری کالا مشاهده http://www.ntpo.ir 
9 اعلام وضعیت غیر بر خط (آفلاین) گواهی الکترونیکی مشاهده

http://www.rca.gov.ir/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_2060.html

https://www.gica.ir/portal/index?76

10  صدور و ابطال انواع گواهي های الکترونیکی مشاهده www.gica.ir 
11  اعلام وضعیت بر خط گواهی الکترونيکي مشاهده  www.gica.ir
12  ارائه تأییدیه مهر زمانی مشاهده  www.gica.ir
13  اعطای مجوز مرکز میانی تابعه مشاهده www.rca.gov.ir 
14  اعطای مجوز مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی مشاهده www.rca.gov.ir 
15  اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی مشاهده www.gica.ir
16  ارزیابی الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) مشاهده  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
17  مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیکی مشاهده

 www.gica.ir

 www.rca.gov.ir

18  ارزیابی پودمان های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) مشاهده  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
19  ارزیابی سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی مشاهده  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
20  ارزیابی نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) مشاهده  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217