آغاز به کار نمایشگاه منظومه سامانه های تجارت ایران برگزاری نمایشگاه منظومه سامانه های تجارت ایران، شنبه هفتم مهرماه در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود
آغاز به کار نمایشگاه منظومه سامانه های تجارت ایران
برگزاری نمایشگاه منظومه سامانه های تجارت ایران، شنبه هفتم مهرماه
در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن
آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی
پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف سازی عمومی معاملات را از خود آغاز کرد.
تا چه ميزان با اسناد بالادستي تجارت الكترونيكي كشور در تسهيل فعاليت كسب و كارهاي آنلاين آشنايي داريد؟

بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم