در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود تدوین گزارش مساله فیلترینگ و شوک ناگهانی کسب وکارهای اینترنتی
در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی سکه ثامن
آثار فیلترینگ بر کسب و کارهای اینترنتی و لزوم ایجاد یک رویه سنجیده و واحد نظارتی
پیشگامی وزارت صنعت در شفاف سازی عمومی معاملات خود
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف سازی عمومی معاملات را از خود آغاز کرد.
تدوین گزارش "بررسی روند اخیر تجارت الکترونیکی در ایران" در این مرکز
مساله فیلترینگ و شوک ناگهانی کسب وکارهای اینترنتی
تا چه ميزان با اسناد بالادستي تجارت الكترونيكي كشور در تسهيل فعاليت كسب و كارهاي آنلاين آشنايي داريد؟

بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم