چاپ        ارسال به دوست

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

کسب رتبه پنجم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

کسب رتبه پنجم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

بر اساس نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رتبه پنجم را از بین 105 دستگاه اجرایی کسب نموده است.

در ارزیابی دوره پنجم، همانند چهار دوره گذشته از مدل بلوغ مرحله ای برای ارزیابی استفاده شده که مشتمل بر پنج مرحله حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی می باشد که مرکز در سه مرحله بلوغ تعاملی، تراکنشی و مشارکتی و در تمامی خدمات ارزیابی شده شامل سامانه جامع تجارت، مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت، اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، صدور و ابطال انواع گواهی الکترونیکی و صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی امتیاز 100 درصد و در نهایت امتیاز نهایی 89.63% را کسب نموده است.

براساس گزارش ارائه شده از سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاترین رتبه ارائه خدمات الکترونیکی را در بین زیرمجموعه‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است، بر اساس گزارش اولیه منتشره در اردیبهشت ماه 1398، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حائز رتبه ششم اعلام شده بود ولی نهایتاً در خردادماه، "کارنامه دولت الکترونیکی دوره پنجم ارزیابی" منتشر گردید که بر اساس آن، به علت مخدوش بودن عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در فاز تراکنش، لذا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حائز رتبه پنجم اعلام گردید.


- گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، اردیبهشت 1398

- کارنامه دولت الکترونیکی دوره پنجم ارزیابی، خرداد 1398


١٧:٣٦ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨    /    شماره : ٣٢٤    /    تعداد نمایش : ١٧٠٧٦