چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

بیست وپنجمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیست وپنجمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ 25 تیرماه 1397 با حضور 11 نفر از اعضای محترم دارای حق رأی، در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل و برگزار گردید.

دردستور نخست جلسه، اعضای شورا به استماع ارائه اجمالی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه از وضعیت زیرساخت کلید عمومی در کشور پرداختند و پیشنهادات مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در خصوص اعتبارسنجی و اعتباربخشی به مراکز صدور گواهی الکترونیکی فاقد مجوز تأسیس از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور بررسی گردید. پیشنهادات ارائه شده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های صورت گرفته، شورا مقرر نمود دبیرخانه این شورا ضمن معرفی تمامی مراکز صدور گواهی الکترونیکی معتبر در وب سایت خود، این مراکز را به تمامی دستگاه های اجرایی نیز معرفی نماید.

در ادامه مقرر شد جلساتی به منظور رفع مشکلات و بررسی راهکارهای اعتباربخشی مراکز یاد شده با حضور اعضای کمیتۀ نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و نمایندگان مراکز صدور گواهی الکترونیکی فاقد مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در دبیرخانۀ شورا برگزار شود و گزارش جمع ‏بندی جلسات فوق در جلسۀ بیست و ششم شورا مطرح گردد.

همچنین با عنایت به مصوبات قبلی شورا جهت ارائه سند دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی(CPS) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و همچنین ستاد گذرنامه، و عدم ارائه آن تاکنون، سازمان‌های یادشده موظف شدند سند CPS خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ برگزاری جلسه، به مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه ارائه نمایند در غیر این صورت، این سازمان‌ها لازم است درصورت تمایل به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، درخواست جدیدی به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارائه نمایند.

در دستور دوم جلسه، مواد باقیمانده از سند «آئین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این آئین نامه به اتفاق آراء به تصویب شورا رسید.


١٣:٥٠ - شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧    /    شماره : ١٩٣    /    تعداد نمایش : ٨٢٥٤