فرارسیدن عید سعید غدیر خم مبارک باد نشست رسانه ای سامانه امتا با اصحاب رسانه برگزار شد مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد. امکان ثبت نام اینترنتی درخواست گواهی امضا الکترونیکی فراهم شد نشست راه اندازی سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو
فرارسیدن عید سعید غدیر خم مبارک باد
نشست رسانه ای سامانه امتا با اصحاب رسانه برگزار شد
مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد.
امکان ثبت نام اینترنتی درخواست گواهی امضا الکترونیکی فراهم شد
نشست راه اندازی سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/5/28
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/5/28
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/5/20
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/5/2
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/30
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.