بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از  غرفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد. بازدید آقای واعظی به همراه رئیس سازمان فناوری اطلاعات از  غرفه مرکز امکان ثبت نام اینترنتی درخواست گواهی امضا الکترونیکی فراهم شد نشست راه اندازی سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو
بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از غرفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ
مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد.
بازدید آقای واعظی به همراه رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه مرکز
امکان ثبت نام اینترنتی درخواست گواهی امضا الکترونیکی فراهم شد
نشست راه اندازی سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/29
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/27
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/27
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/26
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.